Comparteix:

Els nostres objectius

  • Donar suport a activitats docents en l’àmbit de la visió

- Ens impliquem en un projecte docent de qualitat, aplicant l'aprenentatge i servei en tota l'activitat docent: oferim un entorn clínic amb pacients reals per a les pràctiques reglades de l'estudiantat de Grau i Màster de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT), integrades en el programa Mirades Solidàries.

- Oferim una plataforma per desenvolupar activitats de formació per a professionals amb una component de pràctica clínica.

  • Donar suport a activitats de recerca en l’àmbit de la visió

- Oferim una plataforma clínica (flux de pacients) i tecnològica als grups de recerca de dins i fora la UPC, que permeti abordar aspectes de recerca des d’un enfocament multidisciplinar.

- Afavorim la participació dels grups empresarials més innovadors en projectes conjunts.

- Desenvolupem fluxos d’informació amb altres universitats nacionals i estrangeres.

  • Establir vincles amb la societat per enfortir la percepció de la funció social que desenvolupa la Universitat.

- En el marc del programa Mirades Solidàries, establim convenis  amb ajuntaments i entitats del tercer sector social per donar resposta a les necessitats visuals d’un sector  de la població en situació de vulnerabilitat, amb la complicitat necessària del teixit empresarial.

  • Donar serveis especialitzats de l’àmbit de la visió

- Oferim serveis especialitzats que donen resposta a les necessitats dels pacients i que són plataforma per activitats de docència i recerca.