Comparteix:

Preguntes Freqüents (FAQs)

L’ estudiantat de grau i màster, sota la supervisió del professorat de la FOOT, adquireix i desenvolupa les seves competències clíniques com a optometrista , atenent les diferents especialitats.

Totes les persones derivades pels Serveis Socials de les entitats amb què col·laborem són ateses al programa Mirades Solidàries.

Qualsevol persona usuària pot demanar serveis en modalitat d'Aprenentatge i Servei  i se li aplicarà un descompte, segons les tarifes vigents: gratuït per membres de la comunitat UPC, 65% per a membres d'altres universitats i 50% per al públic en general.

El CUV té major activitat durant el període lectiu universitari i coincidint amb les hores lectives.

Fora del període lectiu, també hi ha activitat clínica. T'atendrem sempre que hi hagi agenda d'especialista disponible i segons les tarifes vigents.

Per a més informació pots trucar al telèfon 937398349 o enviar un missatge a cuv.info.terrassa@upc.edu

Qualsevol persona que necessiti atenció visual optomètrica, que es trobi en situació de vulnerabilitat i que no  pugui cobrir el cost en les condicions comercials habituals, pot accedir a Mirades Solidàries.  
La situació de vulnerabilitat ha de venir avalada per un treballador social col·legiat dels Serveis Socials d’algun dels prop de 70 ajuntaments i entitats socials de tot Catalunya amb què mantenim conveni de col·laboració. Si la persona usuària ve derivada per una entitat amb la qual no col·laborem, caldrà que l’entitat contacti amb el CUV per formalitzar un conveni.
L’entitat que deriva la persona usuària fa una aportació econòmica amb una reducció respecte les tarifes habituals. Això és possible gràcies al compromís de diverses empreses del sector. En cap cas la persona usuària derivada es fa càrrec de les despeses.
Si l’entitat que deriva no es pot fer càrrec de les despeses, Mirades Solidàries disposa d'un petit fons de reserva provinent de donacions, que es farà càrrec d’aquests casos, mentre hi hagi recursos.

Per Mirades Solidàries: contacta amb la teva Treballadora Social de referència.

Per al públic en general: truca al 937398349.

Obligatòries:
 • Clínica optomètrica I i II
 • Clínica de contactologia I i II (al CUV UPC Diagonal)
 • Dispensació i muntatge d'ulleres I i II

Optatives:

 • Cribratges i tractament de dades visuals (6 crèdits)

Pots consultar el pla d'estudis del Grau en Òptica i Optometria en aquest enllaç. 

OpenVisió és el programa de gestió clínica del CUV, que gestiona tant l’agenda com la història clínica dels pacients.
S’hi accedeix amb el nom d’usuari i la contrasenya UPC de cada estudiant.

Per realitzar qualsevol activitat al CUV que impliqui la consulta de dades d'OpenVisió  és necessari signar el document de confidencialitat de dades. Aquest document se signarà a la recepció del CUV amb els dispositius específics per a signatura biomètrica, a inici de quadrimestre o com a molt tard el primer dia que l'estudiant vingui a fer pràctiques i té validesa sempre.
El no compliment d'aquesta norma comporta un incompliment de la RGPD, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu.

CUV Social és un programa de gestió del CUV que realitza dues funcions:
 • És una eina de comunicació amb els treballadors socials que ens deriven persones usuàries.
 • És una eina per al seguiment dels muntatges i les entregues d'ulleres que fem al CUV.

Pots consultar la normativa i documentació relativa a les bones pràctiques al CUV aquí.

Sí, per atendre pacients és obligatori  que presentis el certificat negatiu de delictes de naturalesa sexuals.

Cal que el presentis a la Secretaria de la FOOT abans de començar l'assignatura DIMU I (Dispensació i Muntatge d'Ulleres) i té una validesa d'un any. Si al cap d'un any estàs fent pràctiques al CUV, l'hauràs de renovar. No podràs fer pràctiques al CUV sense aquest certificat.

La informació i la documentació necessària la trobaràs aquí

El no compliment d’aquesta norma comporta un incompliment de la Llei 26/2015 de Modificació del Sistema de Protecció a la Infància i a l’Adolescència

És un protocol de seguretat d'obligat compliment per a qualsevol estudiant o professional que faci activitat clínica al CUV. El pots descarregar aquí.

 • Recollida de dades referents a la salut dels pacients.
 • Mesura de les seves capacitatcions visuals.
 • Adaptació de sistemes òptics compensadors (filtres, lents oftàlmiques o lents de contacte).
 • Accedir a les dades sanitàries, que seran utilitzades exclusivament per dur a terme les pràctiques.

 • Presentar una imatge personal adequada: la imatge personal dels estudiants ha de ser la d’un professional, amb roba adequada i condicions higièniques que permetin una bona convivència. A l’estiu cal evitar xancles i pantalons/faldilles més curtes que les bates.
 • Portar sempre la bata blanca (sense logos comercials).
 • No utilitzar el telèfon mòbil durant les sessions clíniques.
 • Comunicar les absències a les pràctiques a cuv.info.terrassa@upc.edu o cuv.info.diagonal@upc.edu segons el lloc on s’hagin de fer.

 • Preparar el gabinet amb antelació per començar amb puntualitat.
 • Netejar la mentonera i frontal per a cada pacient.
 • En acabar la sessió, ordenar les lents, desar el material (optotips, oclusors, etc.), tancar la columna, el monitor, el retinoscopi, l'ordinador, els llums del gabinet i els instruments de les sales de proves complementàries.
 • Comunicar a la recepció totes les incidències de material espatllat i/o perdut.

 • Respectar les reserves i les hores assignades .per fer els muntatges
 • En acabar, apagar els aparells i deixar el material endreçat.
 • Comunicar a la recepció totes les incidències de material espatllat i/o perdut.

L’activitat clínica que es desenvolupa al CUV ha de quedar registrada al RAC (Registre d'Activitat Clínica), on es recullen tots els casos que cada estudiant ha vist al llarg de la carrera.

Abans de començar el treball, tu i el teu director de TFG heu de contactar amb el director tècnic de la seu del CUV on es desenvoluparan els treballs per coordinar l’encaix del TFG a l’activitat clínica habitual del CUV: ús de gabinets, material o necessitat de pacients:

 • CUV UPC Terrassa: de 8:30h a 20:30h. Com a estudiant tens accés lliure a les instal·lacions i a les taquilles per deixar-hi carpetes, llibres, bosses, etc. (s’ha de demanar la clau a recepció).
 • CUV UPC Diagonal: obert només durant les sessions lectives.

Abans de començar el treball, tu i el teu director de tesi heu de contactar amb el director tècnic de la seu del CUV on es desenvoluparan els treballs per coordinar l’encaix de la tesi a l’activitat del CUV: ús de gabinets, material o necessitat de pacients:

Presentar al documentació i seguir les passes que es descriuen aquí.

Qualsevol persona que necessiti atenció visual optomètrica, que es trobi en situació de vulnerabilitat i que no  pugui cobrir el cost en les condicions comercials habituals, pot accedir a Mirades Solidàries.  
La situació de vulnerabilitat ha de venir avalada per un treballador social col·legiat dels Serveis Socials d’algun dels prop de 70 ajuntaments i entitats socials de tot Catalunya amb què mantenim conveni de col·laboració. Si la persona usuària ve derivada per una entitat amb la qual no col·laborem, caldrà que l’entitat contacti amb el CUV per formalitzar un conveni.
L’entitat que deriva la persona usuària fa una aportació econòmica amb una reducció respecte les tarifes habituals. Això és possible gràcies al compromís de diverses empreses del sector. En cap cas la persona usuària derivada es fa càrrec de les despeses.
Si l’entitat que deriva no es pot fer càrrec de les despeses, Mirades Solidàries disposa d'un petit fons de reserva provinent de donacions, que es farà càrrec d’aquests casos, mentre hi hagi recursos.

Pots accedir a tots els servies que ofereix el CUV, a través del programa Mirades Solidàries:
 • Atenció Visual General: revisió i ulleres o lents de contacte segons la necessitat
 • Lents de contacte especials
 • Baixa Visió
 • Teràpies Visuals i Estrabismes
 • Visió i Aprenentatge
 • Visió Infantil
 • Atenció Oftalmològica 
 • Control de miopia 

Les persones amb pocs recursos econòmics que vulguin beneficiar-se del nostre servei, han de seguir les següents passes:
 • Anar als Serveis Socials de la població on estiguin empadronats. Aquí pots consultar el llistat d'ajuntaments i entitats col·laboradores.
 • Sol·licitar al treballador social assignat l'ajuda del servei optomètric. Seran els Serveis Socials qui demanaran hora i informaran al pacient del dia i hora de la visita al CUV.
 • Confirmar la visita quan s’hi contacti des del Centre Universitari de la Visió, a través de sistema de missatgeria mòbil o trucada.
 • Presentar-se puntualment el dia de la visita i portar les ulleres habituals (encara que estiguin trencades)
 • Si després d'una visita d'atenció visual bàsica es determina que, a banda d'ulleres, es necessita atenció visual especialitzada (baixa visió, teràpia visual o lents de contacte especials), contactarem amb els Serveis Socials per tal de gestionar una visita a aquests serveis dins la docència especialitzada de màster.

A través de CUV Social.

Sí. Si la problemàtica està molt definida o existeix un prediagnòstic per part d’un especialista, es pot derivar directament als serveis d’especialització del CUV.
En cas que no estigui clar, es pot derivar al Servei d’Atenció Visual general, i des d’allà es valorarà si cal derivar-la a un dels servei d’especialització del CUV.

L’entitat social que deriva la persona usuària fa una aportació econòmica amb una reducció respecte les tarifes habituals. Això possible gràcies al compromís de les empreses del sector. En cap cas la persona derivada es fa càrrec de les despeses del servei.
Si es deriva a un servei d’especialització i l’entitat que deriva no es pot fer càrrec de les despeses, Mirades Solidàries disposa d'un petit fons de reserva provinent de donacions, que es pot fer càrrec d’aquests casos, mentre hi hagi recursos.

Les aportacions que fan els entitats socials s’estipulen en el conveni de col·laboració i estan al voltant del 50% dels preus de les tarifes publiques del CUV. Contacteu amb nosaltres per a més detalls.

Sí, si són derivacions molt puntuals, però no és la fórmula més adient.
No hi ha un mínim de derivacions anuals, per tant, si és una entitat petita que té previst derivar poques persones l’any, pot signar el conveni igualment. Administrativament, està cobert per un conveni, és la manera més fàcil que les entitats puguin fer una aportació econòmica al CUV pel servei que reben.

CUVSocial és una eina de gestió i comunicació amb els treballadors socials que permet:
 • gestionar millor la petició d'hores de visita
 • el seguiment dels usuaris que es deriven
 • tenir unificada tota la informació de cada persona usuària

 • Es pot demanar hora de visita des de les entitats socials.
 • Es poden gestionar fàcilment les incidències (canvis d'hora, anul·lacions, pacients que no assisteixen a la visita i altres).
 • Es pot tenir informació actualitzada dels casos derivats
 • Es pot extreure un full informatiu amb les dades de la visita, ubicació, telèfon, etc  per entregar al pacient 

L’utilitzaran els treballadors socials que deriven usuaris al CUV.

CUVSocial és un aplicatiu web amb una entrada especifica per a cada entitat col·laboradora i a la que cada treballador social s'ha de registrar personalment. 

L’enllaç de cada entitat a on registrar-se es pot demanar a l’adreça cuv.info.terrassa@upc.edu o bé, es rebrà directament des del responsable de la vostra entitat.

Una vegada validat el registre  es podrà demanar hora i gestionar la informació dels usuaris derivats des de la vostra entitat a través de l'enllaç https://cuvsocial.upc.edu/ 

L’estudiantat de grau i màster, sota la supervisió del professorat de la FOOT, adquireix i desenvolupa les seves competències clíniques en l’àmbit de la contactologia.

Totes les persones que venen derivades pels Serveis Socials amb necessitat de lents de contacte especialitzades son atesos al programa Mirades Solidàries.
Qualsevol persona usuària pot demanar serveis en modalitat d'Aprenentatge i Servei  i se li aplicarà un descompte en el servei (no en les lents de contacte),  segons les tarifes vigents: gratuït per a membres de la comunitat UPC, 65% per a membres d'altres universitats i 50% per al públic en general.

El CUV té major activitat durant el període lectiu universitari i coincidint amb les hores lectives:

- contactologia bàsica: dilluns i dijous matí i tarda

- contactologia especialitzada: dimarts matí 

Fora del període lectiu, també hi ha activitat clínica. T'atendrem sempre que hi hagi agenda d'especialista disponible i segons les tarifes vigents.

Per a més informació pots trucar al telèfon 937398349 o enviar un missatge a cuv.info.diagonal@upc.edu

Sí, però no en les condicions d'Aprenentatge i Servei. Per a horaris i disponibilitat d’agenda, demana informació trucant al telèfon 937398349 o enviant un missatge a cuv.info.diagonal@upc.edu

Qualsevol persona que necessiti atenció visual optomètrica, que es trobi en situació de vulnerabilitat i que no  pugui cobrir el cost en les condicions comercials habituals, pot accedir a Mirades Solidàries. La situació de vulnerabilitat ha de venir avalada per un treballador social col·legiat dels Serveis Socials d’algun dels prop de 70 ajuntaments i entitats socials de tot Catalunya amb què mantenim conveni de col·laboració. Si la persona usuària ve derivada per una entitat amb la qual no col·laborem, caldrà que l’entitat contacti amb el CUV per formalitzar un conveni. L’entitat que deriva la persona usuària fa una aportació econòmica amb una reducció respecte les tarifes habituals. Això és possible gràcies al compromís de diverses empreses del sector. En cap cas la persona usuària derivada es fa càrrec de les despeses.
Si l’entitat que deriva no es pot fer càrrec de les despeses, Mirades Solidàries disposa d'un petit fons de reserva provinent de donacions, que es farà càrrec d’aquests casos, mentre hi hagi recursos.

Per Mirades Solidàries: contacta amb la teva Treballadora Social de referència.
Per adaptacions i revisions de lents de contacte: accedeix a https://citaprevia.upc.edu/cuv o envia un Whatsapp al número 689034212 (aquest número no atén trucades).
Per adaptacions especials i  dubtes: truca al telèfon 937398349 o envia un missatge a cuv.info.diagonal@upc.edu

 • Clínica d’optometria infantil
 • Clínica de Baixa visió i rehabilitació visual
 • Clínica de contactologia avançada
 • Clínica de tècniques avançades de teràpia visual
 • Clínica de tècniques diagnòstiques en salut ocular

Es pot fer el pràcticum al CUV en els especialitats de contactologia i teràpia visual. Cal  sol·licitar-ho al Servei de Gestió Acadèmica de la FOOT.

Pots consultar el programa del MUOCV aquí.

OpenVisió és el programa de gestió clínica del CUV, que gestiona tant l'agenda com la història clínica dels pacients.
S'hi accedeix amb el nom d'usuari i la contrasenya UPC de cada estudiant. 

Per realitzar qualsevol activitat al CUV que impliqui la consulta de dades d'OpenVisió  és necessari signar el document de confidencialitat de dades. Aquest document se signarà a la recepció del CUV amb els dispositius específics per a signatura biomètrica, a inici de quadrimestre o com a molt tard el primer dia que l'estudiant vingui a fer pràctiques i té validesa sempre.
El no compliment d'aquesta norma comporta un incompliment de la RGPD, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu

Pots consultar la normativa i documentació relativa a les bones pràctiques al CUV aquí.

Sí, per atendre pacients és obligatori  que presentis el certificat negatiu de delictes de naturalesa sexuals.

Cal que el presentis a la Secretaria de la FOOT abans de començar l'assignatura DIMU I (Dispensació i Muntatge d'Ulleres) i té una validesa d'un any. Si al cap d'un any estàs fent pràctiques al CUV, l'hauràs de renovar. No podràs fer pràctiques al CUV sense aquest certificat.

La informació i la documentació necessària la trobaràs aquí

El no compliment d’aquesta norma comporta un incompliment de la Llei 26/2015 de Modificació del Sistema de Protecció a la Infància i a l’Adolescència

És un protocol de seguretat d'obligat compliment per a qualsevol estudiant o professional que faci activitat clínica al CUV. El pots descarregar aquí.

 • Recollida de dades referents a la salut dels pacients.
 • Mesura de les seves capacitatcions visuals.
 • Adaptació de sistemes òptics compensadors (filtres, lents oftàlmiques o lents de contacte).
 • Accedir a les dades sanitàries, que seran utilitzades exclusivament per dur a terme les pràctiques.

 • Presentar una imatge personal adequada: la imatge personal dels estudiants ha de ser la d’un professional, amb roba adequada i condicions higièniques que permetin una bona convivència. A l’estiu cal evitar xancles i pantalons/faldilles més curtes que les bates.
 • Portar sempre la bata blanca (sense logos comercials).
 • No utilitzar el telèfon mòbil durant les sessions clíniques.
 • Comunicar les absències a les pràctiques a cuv.info.terrassa@upc.edu o cuv.info.diagonal@upc.edu segons el lloc on s’hagin de fer.

L' estudiantat de grau i màster, sota la supervisió del professorat de la facultat, adquireix i desenvolupa les seves competències clíniques com a òptic optometrista, atenent les diferents especialitats

 • Preparar el gabinet amb antelació per començar amb puntualitat.
 • Netejar la mentonera i frontal per a cada pacient.
 • En acabar la sessió, ordenar les lents, desar el material (optotips, oclusors, etc.), tancar la columna, el monitor, el retinoscopi, l'ordinador, els llums del gabinet i els instruments de les sales de proves complementàries.
 • Comunicar a la recepció totes les incidències de material espatllat i/o perdut.

Abans de començar el treball, tu i el teu director de TFM heu de contactar amb el director tècnic de la seu del CUV on es desenvoluparan els treballs per coordinar l’encaix del TFM a l’activitat clínica habitual del CUV: ús de gabinets, material o necessitat de pacients:

 • CUV UPC Terrassa: de 8:30h a 20:30h. Com a estudiant tens accés lliure a les instal·lacions i a les taquilles per deixar-hi carpetes, llibres, bosses, etc. (s’ha de demanar la clau a recepció).
 • CUV UPC Diagonal: obert només durant les sessions lectives.

 • Tota persona que necessiti atenció visual optomètrica, que estigui en situació de vulnerabilitat i  que no  pugui cobrir el cost  en les condicions comercials habituals, pot accedir a Mirades Solidaries.
 • La situació de vulnerabilitat ha de venir avalada per un treballador social col·legiat d’alguna entitat social o serveis socials d’ajuntaments. El CUV te conveni amb 69 ajuntaments i entitats socials de tot Catalunya. Si el cas ve derivat d’una entitat amb la que no tenim conveni, l’entitat ha de contactar amb el CUV per fer la gestió.
 • L’entitat que deriva la persona usuària fa una aportació econòmica amb una reducció respecte les tarifes habituals. Això és possible gràcies al compromís de diverses empreses del sector. En cap cas la persona usuària derivada es fa càrrec de les despeses.
 • Si l’entitat que deriva no es pot fer càrrec de les despeses, Mirades Solidàries disposa d'un petit fons de reserva provinent de donacions, que es farà càrrec d’aquests casos, mentre hi hagi recursos.

Les persones amb pocs recursos econòmics que vulguin beneficiar-se del nostre servei, han de seguir les següents passes:
 • Anar als Serveis Socials de la població on estiguin empadronats. Aquí pots consultar el llistat d'ajuntaments i entitats col·laboradores.
 • Sol·licitar al treballador social assignat l'ajuda del servei optomètric. Seran els Serveis Socials qui demanaran hora i informaran al pacient del dia i hora de la visita al CUV.
 • Confirmar la visita quan s’hi contacti des del Centre Universitari de la Visió, a través de sistema de missatgeria mòbil o trucada.
 • Presentar-se puntualment el dia de la visita i portar les ulleres habituals (encara que estiguin trencades)
 • Si després d'una visita d'atenció visual bàsica es determina que, a banda d'ulleres, es necessita atenció visual especialitzada (baixa visió, teràpia visual o lents de contacte especials), contactarem amb els Serveis Socials per tal de gestionar una visita a aquests serveis dins la docència especialitzada de màster.

És gratuït per a la persona usuària, però té un cost.

L’entitat que deriva la persona usuària fa una aportació econòmica amb una reducció respecte les tarifes habituals. Això és possible gràcies al compromís de diverses empreses del sector. En cap cas la persona usuària derivada es fa càrrec de les despeses.

Si l’entitat que deriva no es pot fer càrrec de les despeses, Mirades Solidàries disposa d'un petit fons de reserva provinent de donacions, que es farà càrrec d’aquests casos, mentre hi hagi recursos.

L' estudiantat de grau i màster, sota la supervisió del professorat de la facultat, adquireix i desenvolupa les seves competències clíniques com a òptic optometrista, atenent les diferents especialitats

Acutalment, més de 65 Ens Locals i entitats del Tercer Sector Social de tot Catalunya col·laboren amb el programa Mirades Solidàries.

Si treballes a una entitat que ja té conveni amb el CUV, per donar-te d’alta a CUV Social contacta per correu electrònic o per telèfon: cuv.info.terrassa@upc.edu, 937398349.


CUV Social és la via principal per demanar hora per a les persones usuàries que es deriven:


1. Contacta amb el CUV a través de CUV Social per concertar visita, tant si és una primera visita com una revisió. Les dades que et sol·licitarem a CUV social són aquestes:

 • dades personals de la persona usuària: nom i cognoms, data de naixement, número de DNI, NIE o passaport i númer de telèfon de contacte
 • imprescindible un telèfon de contacte operatiu de l’usuari
 • preferència de franja horària per la visita
 • prioritat de la visita

Una vegada s’hagi fet la petició d’hora, a través de CUV Social, et farem una proposta de dia i hora de visita, que caldrà que confirmis a CUVSocial i que comuniquis a la persona usuària amb suficient antelació.

A CUV Social et pots descarregar un fitxer amb informació per a la persona usuària: ubicació, plànol i número de telèfon del CUV i hora de visita.

La persona usuària no ha de dur cap document al CUV el dia de la visita. La gestió a través de CUV Social ens confirma que la derivació ha estat feta per una treballadora social registrada a la nostra base de dades.

2. Si et plau, assegura't que la persona usuària entén les condicions del servei, en especial:

 • La necessitat de confirmar la visita quan els truquem o enviem un missatge, a través de sistema de missatgeria mòbil. aproximadament una setmana abans de la visita.
 • La durada de la visita que, en alguns casos, pot durar més d’una hora.
 • En alguns casos, no es podrà fer la vista i la tria d’ulleres el mateix dia.

3. Si per algun motiu la persona usuària no pot assistir a la visita, et preguem que ens avisis amb la màxima antelació possible.

4. T'informarem de qualsevol incidència rellevant referent a la visita de la persona usuària (si no es presenta, retards o altres incidències), a través de CUV Social. Si perden la visita, caldrà que gestionis una nova sol·licitud.

Recorda que els períodes i les agendes de funcionament del servei estan subjectes als calendaris docents i no sempre es disposen amb l’antelació desitjada.

Informació  a guia de derivació de pacients derivats de serveis socials

Si vols establir un conveni amb el CUV per derivar persones en situació de vulnerabilitat contacta amb nosaltres per correu electrònic o per telèfon: cuv.info.terrassa@upc.edu, 937398349. T’enviarem una proposta de conveni amb les condicions i el cost de les aportacions per la derivació de persones usuàries. 

 • Com a empresa
  • Si l’empresa és del sector de l’òptica i optometria, poseu contribuir donant material: lents oftàlmiques, lents de contacte, muntures, cessió d’equips, etc.
  • Qualsevol tipus d’empresa pot contribuir amb una aportació econòmica, ja sigui puntual o bé periòdica.
 • Com a particular
  • Amb una aportació econòmica.

Per a totes les donacions, ja siguin de material o dineràries, s’emet un certificat anual de donació.

Responent a les crides periòdiques que fem a través de les xarxes socials.

Es pot participar en un estudi de recerca sempre i quan es compleixin els criteris d’inclusió de l’estudi, que són diferents per a cada estudi.

El servei que es rep és sense cost.
Si en l’estudi s’utilitza material, per exemple lents de contacte, aquest material tampoc no té un cos per a la persona que hi participa, mentre duri l’estudi.

Tots els estudis passen per un comitè ètic que vetlla per la seguretat i la salut del pacient. Si en algun estudi hi ha algun risc, s’informa sempre al pacient per tal que pugui valorar-lo i decidir si hi participa o no.

Sí, hi ha mecanismes establerts per abandonar l’estudi.

No, la participació en estudis de recerca no suposa un cost per a les persones que hi participen.

No, la participació és voluntària i no remunerada.

Totes les dades de salut es guarden a la base de dades OpenVisió, que compleix  la normativa vigent de tractament de dades sanitàries.
Per fer els estudis, totes les dades son anonimitzades, de manera que mai no es pot identificar cap dada sanitària amb la persona que ha participat a l’estudi.

Per Mirades Solidàries: contacteu amb la Treballadora Social corresponent

Per al públic en general: truqueu al 937398349