Iniciem una nova etapa del projecte "Et mirem als ulls"

Iniciem una nova etapa del projecte "Et mirem als ulls"

Et mirem als ulls és una iniciativa impulsada per la Fundació Etnia Barcelona amb l’objectiu de millorar la salut visual dels nens i nenes més vulnerables de Catalunya, amb la col·laboració de Vision For Life d'Essilor i el Centre Universitari de la Visió de la Universitat Politècnica de Catalunya

L'any 2017 Et mirem als ulls va treballar a 10 Centres Oberts de Barcelona i l'Àrea Metropolitana, on va atendre més de 850 nens i nenes i va proporcionar més de 400 ulleres graduades

Amb una mitja d’edat de 9 anys, al 35% d'aquests menors mai abans se'ls havia realitzat una revisió visual i el 30% feia més de dos anys que no es revisava.

Durant les revisions vam identificar més de 200 nous usuaris i usuàries d’ulleres i en alguns centres vam detectar casos amb graduacions elevades, que tant els afectats com els seus familiars desconeixien.

El projecte posa el focus en la salut visual dels menors en situació de risc i vol sensibilitzar la població de la importància de tenir cura de la visió dels més petits per evitar el fracàs escolar i millorar la seva qualitat de vida.
 
La iniciativa es vehicula a través de la xarxa de Centres Oberts, on estudiants i professorat de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa, òptics optometristes i voluntaris realitzen les revisions visuals a nenes, nens i adolescents després de l'horari escolar. En cas de necessitar-ho, se'ls faciliten ulleres graduades que la xarxa d'òptiques solidàries que col·laboren en el projecte s'encarreguen de muntar i de lliurar als menors.

Al 2018, més centres, més infants i adolescents i nous serveis

Considerem que la situació de vulnerabilitat econòmica no pot constituir una barrera d’accés a solucions més adequades que unes ulleres, en els casos necessaris.

Per aquesta raó, durant el 2018 ampliarem l’actuació a més de 1.000 infants i adolescents de 13 Centres Oberts de Barcelona i l’Àrea Metropolitana, amb l’objectiu d’oferir-los una atenció visual integral, de manera que a més de continuar facilitant ulleres graduades als nens i nenes que les necessitin, unirem esforços amb altres entitats per oferir teràpies visuals o intervencions quirúrgiques, quan escaigui.

Per complir amb aquest objectiu, s'ha establert un acord amb la Fundació IMO (impulsada per l’Institut de Microcirurgia Ocular), a través del qual aquesta entitat es compromet a fer-se càrrec dels casos que requereixin proves específiques i cirurgies, sense cost per a les famílies.

Així mateix, òptics optometristes de l’ACOTV (Associació Catalana d’Optometria i Teràpia Visual) oferiran teràpies visuals en els casos on aquesta sigui la millor opció de tractament recomanada pels professionals.