Vés al contingut (premeu Retorn)

Registre d'activitat clínica

Què és?

El Registre d’Activitat Clínica (RAC) és un quadern personalitzat per a cada estudiant on es registra l’activitat clínica amb pacients al llarg de la carrera, tant en pràctiques obligatòries com en practiques externes realitzades en l’entorn del CUV o en pràctiques tutoritzades en el marc del TFG. També s'hi registrarà l'activitat d'assignatures com Disfuncions de la visió binocular, Optometria geriàtrica i infantil i Cribratges.

Al final de cada sessió amb pacients, l'estudiant ha d'omplir les dades i el professor ha de signar el cas. Els casos que no estiguin signats per el professor no seran vàlids.

Els casos vistos en l'entorn de laboratori de la FOOT (assignatures de Disfuncions de la Visió Binocular i Optometria geriàtrica i infantil), es marcaran sempre com a "observador". Els casos vistos en l'entorn del CUV (CC, OCC, PE o TFG)  es marcaran com a "responsable" o "observador" segons la responsabilitat que hagi tingut l'alumne en el cas.

Els cribratges solidaris fets en accions impulsades per el CUV ( Dia mundial de la Visió i Etnia Barcelona Foundation) també es poden incloure en el RAC.

Registre electrònic del RAC

Posteriorment, cada alumne ha d'entra els casos signats a l'aplicatiu que trobarà a la intranet de la FOOT. Ho pot fer diariament o amb la periodicitat que estimi oportu

  • cliqueu sobre RAC i ja podeu començar a introduir un cas. Us demana quin tipus de cas ( Atenció Visual general, lents de contactes o cribratges) i quina assignatura.
  • Després demana edat i altres coses referents al cas, professor, etc ( Veureu que el programa "te memòria" i si heu introduït una vegada el nom d'un professor, després només d'escriure un parell de lletres ja us suggereix la resta , així us estalvieu de picar noms)
  • Heu de fer una entrada per cada pacient que tingueu enregistrat en el RAC en paper.

Com s'obté?

Cada any, el dia d’inauguració de curs  es fa entrega del quadern a tots els estudiants que han de cursar quart quadrimestre dins el curs acadèmic. Cada estudiant és responsable del seu quadern d'activitat clínica i l’ha de conservar al llarg de tota la carrera.

Com es registra?

Al final de cada quadrimestre, cada estudiant haurà entrat previament tots els seus casos en el registre electònic i farà entrega del seu quadern RAC a la recepció del CUV. Tots els casos que haurà fet aquell quadrimestre quedaran registrats en el Registre General de Casos. Una vegada registrats els casos, en el termini màxim d'una setmana, es retornaran els quaderns als estudiants. S’informarà dels períodes en que es podrà fer el registre.

Què passa si es perd el llibre de registre de casos?

Es lliurarà un nou quadern RAC, però els últims casos que no s’haguessin registrat quedaran fora del Registre General de Casos ( i per tant del certificat que emetrà la FOOT). Els duplicats tindran un cost de 5€ que es pagaran en efectiu en el moment del lliurament.

Per a què serveix?

Al finalitzar els estudis, la FOOT emetrà un certificat per a cada estudiant on hi constarà el numero i tipologia de casos que ha vist en un entorn clínic supervisat. Els estudiants de cada promoció que hagin vist més casos, se’ls farà una menció especial i es notificarà a les empreses del Patronat de la FOOT.