Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Serveis / Cribratges a escoles

Cribratges i revisions de la salut visual a les escoles

Procediment de gestió de la documentació cribratges i revisions de la salut visual a les escoles

Procediment per a la realització de cribratges i revisions de salut visual a infants

Per un bon funcionament del cribratges i revisions visuals a les escoles  i per agilitzar les gestions i la documentació, un cop acordades les dates de les revisions de la salut visual dels infants, demanem a les escoles:

a) El dia de la revisió visual, les mestres o els mestres han de portar, de cada infant:
Document de cessió de dades personals - model A
Document de cessió de dades personals - model B

- fotocòpia del DNI pare o mare, tutor o tutora,

- qüestionari: per a mestres (3r d'Educació Primària), per a pares, mares, o tutors/es (3r d'Educació Primària) o per a mares, pares o tutors/es (P4-P5 Educació Infantil).

b) Un màxim de 3 dies laborables abans de la data de la revisió visual, ens han de remetre a cuv.info@upc.edu un arxiu Excel amb el nom dels infants que participaran en l'activitat. Si l’escola disposa d’un arxiu, que a banda del nom de la criatura, conté les dades personals (adreça i un telèfon de contacte), ens facilitaria la feina d’entrar les dades al nostre sistema informàtic (atès que portaran la copia del DNI del pare o mare, tutor o tutora, aquesta informació l'obtenim igualment).

Demanem a les escoles que ens entreguin grapats i ordenats alfabèticament els tres primers documents de cada infant (el document de cessió de dades, l'autorització de recollida d'informes i la fotocòpia del DNI). Si algun nen o nena ja ha vingut al CUV anteriorment, els dos primers documents no són necessaris i seria convenient que ho indiquessin a l’arxiu Excel.

Els qüestionaris de mestres o mares i pares es lliuraran en mà a les professionals encarregades de la prestació del servei el mateix dia de la intervenció.

En acabar el cribratge, emetrem un informe individual per a cada nena i nen, que en el termini màxim de 30 dies podrà venir a buscar el personal de l’escola autoritzat per a tal fi.

Al Centre Universitari de la Visió vetllem per la seguretat i la confidencialitat de les dades dels nostre pacients, complint la legislació vigent sobre la protecció de dades. En el cas de visitar menors d’edat, és necessària l’autorització de les mares, pares, turores o tutors.

Documentació