Comparteix:

Comitè ètic i d'investigació

El Centre Universitari de la Visió està adherit al Comitè Ètic i d'Investigació mèdica (CEIm) de l'Hospital Universitari Mútua Terrassa. En aquest apartat trobareu la informació necessària per gestionar la supervisió del vostre projecte de recerca per part del CEIm

1. Com funciona el procés de supervisió d'un projecte de recerca per part del CEIm

2. Procediment per a l’avaluació d’estudis observacionals i d’assaigs clínics per part del comitè d’ètica d’investigació amb medicaments de l’Hospital Universitari Mútua Terrassa (CEIm HUMT)

Aquest document detalla el procediment que cal seguir perquè un projecte de recerca sigui avaluat pel CEIm HUMT, partint de la classificació dels projectes en assaigs o estudis clínics i estudis observacionals, aspectes queden identificats i definits en el document.

Aquí us podeu descarregar la guia

3. Documentació necessària perquè un projecte de recerca sigui supervisat i validat pel CEIm

a. Assaig clínic | Estudi clínic

- certificat de l'assegurança de responsabilitat civil que cobreix les activitats realitzades en el marc del projecte, si escau

- certificat d'idoneïtat de les instal·lacions

- certificat d'idoneïtat de l'investigado/a principal (IP)

- compromís de l'IP

- consentiment informat escrit del pacient

- consentiment informat escrit del representant del pacient

- consentiment informat escrit dels testimonis del pacient

- reconsentiment informat escrit del pacient

- revocació del consentiment informat escrit del pacient

- full d'informació per al pacient

- manual de l'investigador

- memòria econòmica

- protocols

- quadern de recollida de dades

 

b. Estudi observacional

- compromís de l'IP

- consentiment informat escrit del pacient

- full d'informació per al pacient

- memòria econòmica

- protocols

- quadern de recollida de dades