prova2

Obligatòries:
 • Clínica optomètrica I i II
 • Clínica de contactologia I i II (al CUV UPC Diagonal)
 • Dispensació i muntatge d'ulleres I i II

Optatives:

 • Cribratges i tractament de dades visuals (6 crèdits)

Pots consultar el pla d'estudis del Grau en Òptica i Optometria en aquest enllaç. 

OpenVisió és el programa de gestió clínica del CUV, que gestiona tant l’agenda com la història clínica dels pacients.
S’hi accedeix amb el nom d’usuari i la contrasenya UPC de cada estudiant.

Per realitzar qualsevol activitat al CUV que impliqui la consulta de dades d'OpenVisió  és necessari signar el document de confidencialitat de dades. Aquest document se signarà a la recepció del CUV amb els dispositius específics per a signatura biomètrica, a inici de quadrimestre o com a molt tard el primer dia que l'estudiant vingui a fer pràctiques i té validesa sempre.
El no compliment d'aquesta norma comporta un incompliment de la RGPD, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu.

CUV Social és un programa de gestió del CUV que realitza dues funcions:
 • És una eina de comunicació amb els treballadors socials que ens deriven persones usuàries.
 • És una eina per al seguiment dels muntatges i les entregues d'ulleres que fem al CUV.

Pots consultar la normativa i documentació relativa a les bones pràctiques al CUV aquí.

Sí, per atendre pacients és obligatori  que presentis el certificat negatiu de delictes de naturalesa sexuals.

Cal que el presentis a la Secretaria de la FOOT abans de començar l'assignatura DIMU I (Dispensació i Muntatge d'Ulleres) i té una validesa d'un any. Si al cap d'un any estàs fent pràctiques al CUV, l'hauràs de renovar. No podràs fer pràctiques al CUV sense aquest certificat.

La informació i la documentació necessària la trobaràs aquí

El no compliment d’aquesta norma comporta un incompliment de la Llei 26/2015 de Modificació del Sistema de Protecció a la Infància i a l’Adolescència

És un protocol de seguretat d'obligat compliment per a qualsevol estudiant o professional que faci activitat clínica al CUV. El pots descarregar aquí.

 • Recollida de dades referents a la salut dels pacients.
 • Mesura de les seves capacitatcions visuals.
 • Adaptació de sistemes òptics compensadors (filtres, lents oftàlmiques o lents de contacte).
 • Accedir a les dades sanitàries, que seran utilitzades exclusivament per dur a terme les pràctiques.

 • Presentar una imatge personal adequada: la imatge personal dels estudiants ha de ser la d’un professional, amb roba adequada i condicions higièniques que permetin una bona convivència. A l’estiu cal evitar xancles i pantalons/faldilles més curtes que les bates.
 • Portar sempre la bata blanca (sense logos comercials).
 • No utilitzar el telèfon mòbil durant les sessions clíniques.
 • Comunicar les absències a les pràctiques a cuv.info.terrassa@upc.edu o cuv.info.diagonal@upc.edu segons el lloc on s’hagin de fer.

 • Preparar el gabinet amb antelació per començar amb puntualitat.
 • Netejar la mentonera i frontal per a cada pacient.
 • En acabar la sessió, ordenar les lents, desar el material (optotips, oclusors, etc.), tancar la columna, el monitor, el retinoscopi, l'ordinador, els llums del gabinet i els instruments de les sales de proves complementàries.
 • Comunicar a la recepció totes les incidències de material espatllat i/o perdut.

 • Respectar les reserves i les hores assignades .per fer els muntatges
 • En acabar, apagar els aparells i deixar el material endreçat.
 • Comunicar a la recepció totes les incidències de material espatllat i/o perdut.

L’activitat clínica que es desenvolupa al CUV ha de quedar registrada al RAC (Registre d'Activitat Clínica), on es recullen tots els casos que cada estudiant ha vist al llarg de la carrera.

Abans de començar el treball, tu i el teu director de TFG heu de contactar amb el director tècnic de la seu del CUV on es desenvoluparan els treballs per coordinar l’encaix del TFG a l’activitat clínica habitual del CUV: ús de gabinets, material o necessitat de pacients:

 • CUV UPC Terrassa: de 8:30h a 20:30h. Com a estudiant tens accés lliure a les instal·lacions i a les taquilles per deixar-hi carpetes, llibres, bosses, etc. (s’ha de demanar la clau a recepció).
 • CUV UPC Diagonal: obert només durant les sessions lectives.